Skip to content

Referenser

Hult, Jan (1989). Bära brista. Grundkurs i hållfasthetslära. 2. uppl. Stockholm: AWE/Geber

Ljung, Christer, Saabye Ottosen, Niels & Ristinmaa, Matti (2007). Introduktion till hållfasthetslära: enaxliga tillstånd. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Lundh, Hans (2000). Grundläggande hållfasthetslära. 3. uppl. Stockholm: Institutionen för hållfasthetslära, Tekniska högsk.

Odqvist, Folke (1966). Hållfasthetslära. 3., rev. uppl. Stockholm: Natur o. kultur

Saabye Ottosen, Niels, Ristinmaa, Matti & Ljung, Christer (2007). Hållfasthetslära: allmänna tillstånd. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Samuelsson, Alf & Wiberg, Nils-Erik (1993). Hållfasthetslära. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Storåkers, Bertil (1983). Hållfasthetslärans grunder. 2. uppl. Stockholm: Inst. för hållfasthetslära, Tekn. högsk.

 

COPYRIGHT JIM BROUZOULIS