Skip to content

Jim Brouzoulis

Om mig

Jag arbetar som forskarassistent (med titeln Computational material mechanics) på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.  Jag har ett stort brett intresse för forskning inom hållfasthetslära och beräkningsmekanik.

Sedan ligger undervisning mig mycket varmt om hjärtat och det är också därför den här sidan har skapats, i syfte att hjälpa studenter i sina hållfstudier.

mee

Forskningsintressen:

  • Beräkningsmekanik
  • Finita element-teknologi
  • Brottmekanik och skademekanik, speciellt spricktillväxt
  • Materialmekanik
  • Kompositmekanik
  • Järnvägsmekanik

Kontaktuppgifter

Jim Brouzoulis

Forskarassistent | Assistant Professor

Institutionen för Tillämpad Mekanik | Department of Applied Mechanics

Avdelningen för Material och Beräkningsmekanik | Division of Material and Computational Mechanics

Telefon: +46(0)31 772 22 53

E-post: jim.brouzoulis@chalmers.se

Websida: Profil på Chalmers

Besöksadress:

Chalmers tekniska högskola | Chalmers University of Technology

Hörsalsvägen 7B

SE-412 96 Göteborg, Sweden

 

 

COPYRIGHT JIM BROUZOULIS