Skip to content

NOTERA: Den här sidan kommer inom kort att stängas ner. Om den ger dig värde skulle jag bli väldigt glad om du ville svara på några korta frågor. Främst för att se vilka som använder sidan och hur den hade kunnat förbättras.

Följ länken för att komma till utvärderingen

 

UPPDATERING: Eftersom det visat sig att många uppskattar sidan (tack för er som svarat på enkäten!) har jag bestämt att behålla den. Jag har istället börjat arbeta på en alternativ sida som på sikt kommer ersätta hållf.se men innehållet kommer kvarstå.

Jim

 

Välkommen till hallf.se

Visar Valtschielbach-bron i Schweiz

Den här sidan är en samlingsplats för undervisningsmaterial inom grundläggande hållfasthetslära. Den är tänkt att vara ett stöd för studenter och andra intresserade som vill lära sig mer om ämnet. Du hittar här föreläsningsanteckningar och lösta räkneexempel.

Vi som har skrivit materialet heter Jim Brouzoulis och Magnus Ekh. Vi arbetar båda som forskare och föreläsare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Senast ändrad: 23-02-2017

COPYRIGHT JIM BROUZOULIS